KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe, z siedzibą w Sierakowicach, przy ul. Łąkowej 25, posiadający NIP: 589-179-66-05, REGON : 192945190, zwane dalej „Administratorem”.

 

W sprawie jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw i pytań w sprawie przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z Administratorem:

Adres e-mail: imperoll@imperoll.pl

Adres poczty: ul. Łąkowa 25, 83-340 Sierakowice

Telefon: 789-449-976

 

 1. Zakres przetwarzanych danych:

Administrator prowadzi operacje przetwarzania powierzonych danych osobowych: dane identyfikacyjne: imię i nazwisko; dane kontaktowe: e-mail, telefon; dane korespondencyjne: adres; dane finansowe: numer rachunku bankowego.

 

 1. Cel przetwarzania danych:
 • Czynności związane z realizacją i dostarczaniem złożonego zamówienia na oferowane produkty i usługi,
 • Przekazywanie informacji w sprawie zamówień oraz składanie reklamacji,
 • Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń, windykacja należności, postępowania sądowe,
 • Działania posprzedażowe polegające na archiwizacji dokumentów,
 • Analiza i badanie satysfakcji klienta,
 • Otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych ( m.in. Newslettery).

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili złożenia oferty, zamówienia czy wysłania zapytania na adres mailowy Administratora, a także bezpośredni kontakt z nami.  Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne.  W przypadku braku zgody niemożliwa jest współpraca z naszą firmą.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Macie Państwo prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25.05.2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Okres przechowywania:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres do 10 lat rozliczeniowych licząc od dnia obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. e, Rozporządzenia oraz wynikające z ustawy o Rachunkowości. Przechowywanie danych osobowych może również trwać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, żądania ich usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W bazie Administratora pozostaną tylko te informacje o dokonanych transakcjach, które będą  potrzebne w przypadku wystąpienia roszczeń z Państwa strony.

 

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Administrator  może powierzyć przetwarzanie danych osobowych  firmom, z którymi współpracuje. Dane te będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych (biuro rachunkowe, biuro BHP, transport, logistyka, towarzystwa ubezpieczeń, agencje reklamowe oraz  firmy informatyczne.

logo_stopka

Oferujemy osłony wewnętrzne oraz zewnętrzne dla Twojego domu, biura, firmy.

Rolety wewnętrzne, plisy, żaluzje drewniane oraz aluminiowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, markizy, moskitiery, refleksole, bramy garażowe oraz przemysłowe.

Katalogi i wzorniki

Zakupy on-line


Strefa Klienta

Kontakt

P.R. Imperoll s.c
Ul. Łąkowa 25
83-340 Sierakowice

tel. 58 684 77 92
fax 58 684 77 93
e-mail: biuro@imperoll.pl

Godziny otwarcia
11:00 - 15:00

Praca wewnętrzna
8:00 - 16:00